عوارض جراحی کوچک کردن شکم ابدومینوپلاستی

تمام اعمال جراحی که روی بدن انسان انجام میگیرد حتی با رعایت کامل تکنیک های جراحی عوارض خاص خودشان را دارند. جراحی های زیبایی شکم هم از این قاعده مستثنی نیستند . عوارض جراحی کوچک کردن شکم ابدومینوپلاستی با رعایت تکنیکهای جراحی و انتخاب مناسب فرد قابل پیشگیری است. عوارض شایع  سروما شایع ترین عارضه … ادامه خواندن عوارض جراحی کوچک کردن شکم ابدومینوپلاستی