لیزر هموروئید

هموروئید یا بواسیر چیست؟ قبل از توضیح در باره لیزر هموروئید لازم است مختصری در باره آناتومی ناحیه مقعد بدانیم . در ناحیه مقعد و دور مقعد افراد در حالت طبیعی هیچ نوع برجستگی , زایده گوشتی آویزان , منگوله پوستی وجود ندارد . پاگه هموروئیدی یا بواسیر یک برجستگی غیر طبیعی در ناحیه مقعد … ادامه خواندن لیزر هموروئید