دکتر بتول طاهری متخصص جراحی عمومی جراحی پلاستیک و ترمیمی با شماره نظام پزشکی 36206 مدرک پزشکی عمومی را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده و سپس دوره تخصص جراحی عمومی را در دانشگاه تهران گذرانده و در سال 1378 فارغ التحصیل شده اند.

ازسال 1380 در تهران به طبابت مشغول هستند و زمینه علاقمندی وی جراحی پلاستیک و ترمیمی است.

فهرست