کاربرد تزریق چربی در ترمیم پوست

چربی نوعی فیلر یا پر کننده و حجم دهنده طبیعی است که کاربرد های زیادی در طب و زیبایی دارد .در این روش بافت چربی از قسمتی از بدن خود…
فهرست