تشخیص و درمان بیماری سینوس پیلونیدال یا کیست مویی

بیماری کیست مویی کیست مویی یک بیماری شایع میباشد . نام دیگر آن کیست یا سینوس پیلونیدال است . کیستی حاوی اجزا پوست , مانند مو وسلولهای مرده در بافت نرم شکاف بین دو باسن در بالاتر از مقعد بوجود می آید و توسط یک یا چند تا منفذ به پوست باز میشود . علت … ادامه خواندن تشخیص و درمان بیماری سینوس پیلونیدال یا کیست مویی