عمل همزمان لیفت سینه پروتز سینه

عمل همزمان لیفت سینه پروتز سینه

در این روش دو نوع عمل جراحی زیبایی سینه در طی یک جراحی با هم انجام میشود . با عمل لیفت سینه که به آن ماستوپکسی گفته میشود سینه بالاکشیده…
عمل جراحی پروتز سینه

عمل جراحی پروتز سینه

این عمل یک نوع جراحی زیبایی سینه محسوب میشود . گر چه روشهای دیگری برای افزایش سایز سینه در طی زمان ابداع شده ولی هیچ کدام محبوبیت پروتز را کسب…
فیلم جراحی زیبایی سینه پروتز سینه

فیلم جراحی زیبایی سینه پروتز سینه

فیلم جراحی زیبایی سینه پروتز سینه در باره عمل جراحی پروتز سینه میباشد . توضیحات کامل در باره این جراحی در فیلم داده میشود . فیلم به سه قسمت تقسیم…
پیشگیری از افتادگی سینه بعد جراحی پروتز

پیشگیری افتادگی سینه بعد جراحی پروتز

جراحی پروتز سینه یکی از رایج ترین عملهای جراحی زیبایی سینه میباشد که به منظور بزرگ کردن سایز سینه یا اصلاح شکل ظاهری آن مانند غیرقرینگی انجام میشود . بعد…
پروتز سینه دائمی است؟

پروتز سینه دائمی است ؟

اغلب افرادی که داوطلب عمل جراحی پروتز سینه هسنتند هنگام مشاوره از جراح این سوال را میپرسند که آیا پروتز سینه دائمی است ؟ عمر پروتز سینه چقدر است و…
فهرست