مهم ترین عوارض مربوط به جراحی پروتز سینه

تمام اعمال جراحی که روی بدن انسان انجام میگیرد حتی با رعایت کامل تکنیک های جراحی عوارض خاصی را ایجاد میکنند . عمل جراحی پروتز سینه هم از این قاعده مستثنی نیست . عوارض جراحی پروتز سینه میتواند بعلت های مختلف ایجاد شود و تمام تلاش کادر پزشکی در جهت کاهش این عوارض میباشد . … ادامه خواندن مهم ترین عوارض مربوط به جراحی پروتز سینه