روشهای جراحی بزرگ کردن سینه با پروتز یا تزریق چربی

جراحی بزرگ کردن سینه با پروتز جزو شایع ترین عمل های جراحی زیبایی سینه است. در این عمل پروتز های مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. راههای دیگری جهت بزرگ کردن سینه استفاده شده مانند داروهای هورمونی و تزریق ژل که بعلت عوارض زیادی که ایجاد میکند … ادامه خواندن روشهای جراحی بزرگ کردن سینه با پروتز یا تزریق چربی