مهم ترین عوارض مربوط به جراحی پروتز سینه

مهم ترین عوارض مربوط به جراحی پروتز سینه

تمام اعمال جراحی که روی بدن انسان انجام میگیرد حتی با رعایت کامل تکنیک های جراحی عوارض خاصی را ایجاد میکنند . عمل جراحی پروتز سینه هم از این قاعده مستثنی نیست . عوارض جراحی پروتز سینه میتواند بعلت های…

بررسی عوارض جراحی لیفت و کوچک کردن سینه

  تمام اعمال جراحی که روی بدن انسان انجام میگیرد حتی با رعایت کامل تکنیک های جراحی عوارض خاص خودشان را ایجاد میکنند میتوان گفت عارضه جزو عمل جراحی است و قسمت زیادی از کتابهای جراحی به مبحث عوارض اختصاص…

بررسی علت درد سینه یا پستان در زنان

درد سینه يكي از شایعترین شكايات و علت مراجعه زنان جهت معاینه سینه ها نزد جراح میباشد . اکثر زنان در طول زندگی خود حداقل یکبار دچار درد سینه به علل مختلف میشوند . که اکثرا خودبخود رفع میشود .…
علامتهای شایع سرطان سینه یا تومور بدخیم پستان

علامتهای شایع سرطان سینه یا تومور بدخیم پستان

  شایع ترین علامت سرطان سینه یا تومور بدخیم پستان که اغلب توسط خود بیمار کشف میشود وجود توده بدون درد در سینه میباشد . اغلب توده هایی که در سینه یافت میشودبدخیم و سرطانی نیستند و میتواند یک کیست…
فهرست